Informationssystem A: Databaser

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IS007

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Connolly, Thomas; Begg, Carolyn E; Holowczak, Richard, Business database systems, Harlow, England, Pearson Education, 2008Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin