Studera med funktionsnedsättning

Vad är funktionsnedsättning?

Vad räknas som varaktig funktionsnedsättning?

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet.

Vi är fyra samordnare som arbetar med särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning, tre i Uppsala och en på Gotland.

Kom ihåg att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd i god tid, gärna redan när du ansöker till en utbildning vid Uppsala universitet.