Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter

60 hp

Vad innebär humanitärt arbete? På vilket sätt förvärras och förändras en humanitär nödsituation av konflikter? Vilka faktorer avgör vad som är en humanitär katastrof? Vilka lagar och moraliska principer styr humanitära insatser. Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter vänder sig till dig som är intresserad av humanitärt arbete både i och utanför Europas gränser. Om det låter som du är det här programmet något för dig.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Katastrofer och konflikter har komplexa konsekvenser för samhället och det behövs ett professionellt förhållningssätt för att effektivt hantera dem. Magisterprogrammet i humanitärt arbete vid konflikter ger dig de färdigheter och förmågor som krävs för att arbeta inom olika sektorer inom humanitärt bistånd. Det ger dig såväl kunskaper som metoder i relation till konfliktsituationer och fredsskapande aktiviteter. Programmet hjälper dig att ta dig an olika yrkesroller som projektledare, konfliktanalytiker eller handläggare inom såväl icke-statliga som statliga organisationer.

Under utbildningen lär du dig att

 • utföra en självständig analys om olika problem inom området humanitärt arbete vid konflikter
 • förstå specifika perspektiv på humanitära fenomen, till exempel antropologiska, geopolitiska, juridiska, folkhälso-, lednings- och etiska perspektiv
 • förmedla avancerad kunskap om humanitärt arbete till en icke akademisk målgrupp i både muntlig och skriftlig form.

Studentprofil

Våra studenter kommer från hela världen och från många områden, så som antropologi, företagsledning, utvecklingsstudier, mänskliga rättigheter, internationella relationer, språk, juridik, medicin, freds- och konfliktstudier, statsvetenskap, psykologi, sociologi och teologi. Vissa arbetar redan på en humanitär organisation och vill sätta en akademisk ram kring sina erfarenheter. Andra har varit volontärer, medan ännu andra är nybörjare. Alla förenas av sin vilja att göra skillnad.

Examen

Programmet leder till en teologie magisterexamen (Master of Arts in Theology, 60 credits) med international humanitarian action som huvudområde.

Programmet är en mångvetenskaplig utbildning som avser ge dig centrala färdigheter för en karriär inom fältet humanitärt arbete. Det övergripande målet är att du ska utveckla analytiska och praktiska färdigheter som är nödvändiga för professionellt humanitärt arbete, till exempel en tvärvetenskaplig förståelse av nödsituationer. Programmet innefattar heltidsstudier under 2 terminer.

Den första terminen börjar med en introduktionskurs och fortsätter sedan med fem kärnkurser - i antropologi, de juridiska dimensionerna, management, global hälsa och global politik - som ger dig en solid grund i ämnet humanitärt arbete. Kärnkurserna under första terminen läses och examineras en i taget.

Den andra terminen läser du kursen Konflikt och fredsbyggande och skriver din magisteruppsats. Början av terminen ägnas åt förberedelserna för uppsatsen: du bekräftar ditt uppsatsämne, får en handledare och deltar i seminarier om metodologi. Sedan kommer Konflikt och fredsbyggande, då du får läsa om konflikter och hur de relaterar till humanitärt arbete. Under andra halvan av terminen skriver du uppsatsen. Uppsatskursen avslutas med ett seminarium då du försvarar din uppsats och opponerar på en annan students uppsats.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Introduktion till humanitärt arbete, 5 hp
 • Antropologi och interkulturella aspekter av humanitärt arbete, 5 hp
 • Juridiska dimensioner av humanitärt arbete, 5 hp
 • Management, 5 hp
 • Folkhälsa i humanitärt arbete, 5 hp
 • Global politik och humanitärt arbete, 5 hp

Termin 2

 • Konflikt och fredsbyggande, 15 hp
 • Magisteruppsats, 15 hp

Detta är ett campusbaserat heltidsprogram, vilket innebär 40 timmars studier per vecka. Det är inte möjligt att läsa på deltid eller på distans. Undervisningsspråket är engelska.

Den akademiska miljön förhållandevis informell. Det innebär att universitetets lärare ses mer som partners i studenternas utbildnings- och lärandeprocesser. Det läggs mindre tid på traditionella föreläsningar och mer tid på att läsa in litteratur och göra uppgifter enskilt och i grupp. Syftet är att du ska ha en balanserad studiesituation med föreläsningar, inläsning av kurslitteratur, kritiskt reflekterande över litteraturen och gruppdiskussioner.

Alla dessa komponenter är viktiga delar av studier på masternivå. Aktivt deltagande i diskussioner i lärosalen och grupparbeten utanför lärosalen uppmuntras, och du får därigenom ta ett stort eget ansvar i sina förberedelser för ett liv som yrkesverksamma.

Du kommer att skriva ditt examensarbete med vägledning från en handledare och presentera och försvara det på ett uppsatsseminarium.

Programmet förbereder dig för olika yrkesroller som:

 • projektledare
 • konfliktanalytiker
 • landsansvarig

inom såväl statliga som icke-statliga organisationer inom humanitärt arbete.

Organisationer där dina erfarenheter och kunskaper kommer väl till pass är till exempel:

 • Sida och dess motsvarigheter
 • Rädda barnen
 • Röda korset/Röda halvmånen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin