Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter

60 hp

Vad innebär humanitärt arbete? På vilket sätt förvärras och förändras en humanitär nödsituation av konflikter? Vilka faktorer avgör vad som är en humanitär katastrof? Vilka lagar och moraliska principer styr humanitära insatser. Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter vänder sig till den som är intresserad av humanitärt arbete både i och utanför Europas gränser. Om du är intresserad av de här frågorna är det här programmet något för dig.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Katastrofer och konflikter har komplexa konsekvenser för samhället och det behövs ett professionellt förhållningssätt för att effektivt hantera dem. Magisterprogrammet i humanitärt arbete vid konflikter ger dig de färdigheter och förmågor som krävs för att arbeta inom olika sektorer inom humanitärt bistånd. Det ger dig såväl kunskaper som metoder i relation till konfliktsituationer och fredsskapande aktiviteter. Programmet hjälper dig att ta dig an olika yrkesroller som projektledare, konfliktanalytiker eller handläggare inom såväl icke-statliga som statliga organisationer.

Under utbildningen lär du dig att

 • utföra en självständig analys om olika problem inom området humanitärt arbete vid konflikter
 • förstå specifika perspektiv på humanitära fenomen, till exempel antropologiska, geopolitiska, juridiska, folkhälso-, lednings- och etiska perspektiv
 • förmedla avancerad kunskap om humanitärt arbete till en icke akademisk målgrupp i både muntlig och skriftlig form.

Studentprofil

Våra studenter kommer från hela världen och från många områden inkl. antropologi, företagsledning, utvecklingsstudier, mänskliga rättigheter, internationella relationer, språk, juridik, medicin, freds- och konfliktstudier, statsvetenskap, psykologi, sociologi och teologi. Vissa arbetar redan på en humanitär organisation och vill sätta en akademisk ram kring sina erfarenheter. Andra har varit volontärer, medan ännu andra är nybörjare. Alla förenas av sin vilja att göra skillnad.

Examen

Programmet leder till en teologie magisterexamen (Master of Arts in Theology, 60 credits) med international humanitarian action som huvudområde.

Detta är ett ettårigt program. Den första terminen ger dig en grund i ämnet humanitärt arbete. Kärnkurserna under första terminen läses och examineras en i taget. För att vara behörig till andra terminens kurser, måste du ha klarat minst 15 poäng under programmets första termin.

Under den andra terminen gör du de första förberedelserna för ditt examensarbete innan du läser kursen i Konflikt och fredsbyggande då du läser om konflikter och hur de relaterar till humanitärt arbete. Den andra halvan av terminen ägnar du åt att skriva ditt examensarbete, en magisteruppsats.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Introduktion till humanitärt arbete, 5 hp
 • Antropologi och interkulturella aspekter av humanitärt arbete, 5 hp
 • Juridiska dimensioner av humanitärt arbete, 5 hp
 • Management, 5 hp
 • Public Health in Humanitarian Action, 5 hp
 • Global politik och humanitärt arbete, 5 hp

Termin 2

 • Konflikt och fredsbyggande, 15 hp
 • Magisteruppsats, 15 hp

Detta är ett campusbaserat heltidsprogram, vilket innebär 40 timmars studier per vecka. Det är inte möjligt att läsa på deltid eller på distans. Undervisningsspråket är engelska.

Den akademiska miljön förhållandevis informell. Det innebär att universitetets lärare ses mer som partners i studenternas utbildnings- och lärandeprocesser. Det läggs mindre tid på traditionella föreläsningar och mer tid på att läsa in litteratur och göra uppgifter enskilt och i grupp. Syftet är att du ska ha en balanserad studiesituation med föreläsningar, inläsning av kurslitteratur, kritiskt reflekterande över litteraturen och gruppdiskussioner.

Alla dessa komponenter är viktiga delar av studier på masternivå. Aktivt deltagande i diskussioner i lärosalen och grupparbeten utanför lärosalen uppmuntras, och du får därigenom ta ett stort eget ansvar i sina förberedelser för ett liv som yrkesverksamma.

Du kommer att skriva ditt examensarbete med vägledning från en handledare och presentera och försvara det på ett uppsatsseminarium.

Programmet förbereder dig för olika yrkesroller som exempelvis projektledare, konfliktanalytiker eller landsansvarig inom såväl statliga som icke-statliga organisationer. Organisationer där dina erfarenheter och kunskaper kommer väl till pass är till exempel Sida och dess motsvarigheter, Rädda barnen och Röda korset/Röda halvmånen.

Teologiska fakulteten är ett ledande centrum inom studier om olika världsreligioner och står värd för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) och Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS). Fakulteten bedriver bland annat forskning om invandring, rasism, välfärd och etik; den erbjuder även ett masterprogram i mänskliga rättigheter.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin