Masterprogram i matematik – Matematik

120 hp

Studieplan, TMA2M, MATE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TMA2M
Inriktningskod
MATE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Diarienummer
TEKNAT 2015/47

Termin 1

Kurserna 1MA038, 1MA196 och 1MA227 ges udda år.

Kurserna 1MA531, 1MA217 och 1MS033 ges jämna år.

Termin 2

Kurserna 1MA567 och 1MA259 ges udda år.

Kurserna 1MS030, 1MA056, 1MA197 och 1MA207 ges jämna år.

Den som avser att avlägga magisterexamen ska välja kursen Examensarbete D.

Termin 3

Se termin 1.

Termin 4

Förutom bland kurserna ovan kan kurser väljas från de övriga inriktningarnas kursutbud och från andra program inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Studenten har också tillgång till:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin