Masterprogram i industriell ledning och innovation

120 hp

Studieplan, TIL2M

Kod
TIL2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2016
Diarienummer
TEKNAT 2016/123

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

1TE851 Examensarbete i Industriell ledning och innovation endast för studenter som avser avsluta med magisterexamen. Ges period 13-14.

Termin 3

Period 1

Period 2

Period 21-22: 10 hp valfria kurser inom teknik (förutom industriell teknik samt kurser som avsevärt överlappar med kurser i studentens grundexamen) med syfte att bredda eller fördjupa studentens kunskap inom teknik från kandidatexamen. Kurser väljs beroende på tidigare studier samt önskad inriktning. Kontakta vid behov studievägledare.

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin