Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik

180 hp

Studieplan, SMJ1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SMJ1K
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 13 februari 2017
Diarienummer
SAMFAK 2016/112, Doss: 3:2:1

Termin 1

Termin 2

Kurspaketet Informationssystem och digital kommunikation 30 hp söks. Där ingår följande kurser:

Termin 3

Valfri termin.

Termin 4

Välj ett av följande kurspaket:

Medie- och kommunikationsvetenskap B, mediestudier 30 hp, med delkurserna

eller

Medie- och kommunikationsvetenskap B, kommunikationsstudier 30 hp, med delkurserna

eller

Medie- och kommunikationsvetenskap B, journalistikstudier 30 hp, med delkurserna

Termin 5

Valfri termin.

Termin 6

Välj C-nivå inom samma spår som under termin 4:

Medie- och kommunikationsvetenskap C, mediestudier 30 hp

Delkurser: MKV C/Medieteori 7.5 hp, MKV C/Medie- och kommunikationsvetenskaplig metod II 7.5 hp och MKV C/Uppsats 15 hp

eller

Medie- och kommunikationsvetenskap C, kommunikationsstudier 30 hp

Delkurser: MKV C/Kommunikationsteori 7.5 hp, MKV C/Medie- och kommunikationsvetenskaplig metod II 7.5 hp och MKV C/Uppsats 15 hp

eller

Medie- och kommunikationsvetenskap C, journalistikstudier 30 hp

Delkurser: MKV C/Journalistikteori 7.5 hp, MKV C/Medie- och kommunikationsvetenskaplig metod II 7.5 hp och MKV C/Uppsats 15 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin