Medie- och kommunikationsvetenskap B: Journalistikstudier

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IV165

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin