Medie- och kommunikationsvetenskap B: Journalistikstudier

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV165

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Christians, Clifford G., et al. 2016, 10th edition. Media ethics: Cases and moral reasoning. Routledge.

Bokkapitel och artiklar tillkommer.

Rekommenderad litteratur

Berry, David. Ethics and media culture: Practices and representations. Burlington, MA Focal Press, 2013.

Starkman, Dean. 2014. The Watchdog That Didn't Bark: The Financial Crisis and the Disappearance of Investigative Journalism. New York: Columbia University Press. E-book available.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin