Specialistsjuksköterskeprogrammet – Onkologisk vård

60 hp

Studieplan, MSJ2Y, SONK

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SONK
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 1 februari 2018
Diarienummer
MEDFARM 2018/177

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin