Kontaktsjuksköterska i cancervård

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FV353

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig en fördjupning i onkologisk omvårdnad riktat mot arbetet som kontaktsjuksköterska i cancervård. Efter avslutad kurs ska du kunna:

  • redogöra för kontaktsjuksköterskans roll och funktion
  • redogöra för vad cancerrehabilitering innebär och förstå betydelsen av samverkan i team
  • ge individanpassad information och genomföra ett professionellt samtal med patient och närstående/anhörig
  • upprätta en vårdplan
  • reflektera över betydelsen av att patienten är delaktig i sin vård och behandling.

Distanskursens upplägg: Kursen innehåller tio obligatoriska träffar via Zoom (dagtid) som är fördelade jämnt över kursen (cirka ett tillfälle á två till tre timmar per vecka). Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, enskilda studier, grupparbeten, seminarier och verksamhetsförlagda studieuppgifter. Kursen innehåller också skriftliga inlämningsuppgifter. För att kunna läsa kursen krävs en dator med internetanslutning samt ett headset och webbkamera.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin