Masterprogram i infektionsbiologi

120 hp

Studieplan, MIB2M

Kod
MIB2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 28 maj 2019
Diarienummer
MEDFARM 2018/705

Termin 1

Termin 2

Period 1

Period 2

Under termin 2 och/eller 3 kan kurs/kurser bytas ut mot forskningsprojektkurs inom infektionsbiologi om 15 eller 30 Hp.

Termin 3

Period 1

Period 2

Under termin 2 och/eller 3 kan kurs/kurser bytas ut mot forskningsprojektkurs inom infektionsbiologi om 15 eller 30 Hp.

Under termin 3 finns möjlighet att påbörja ett examensarbete om 45 hp i infektionsbiologi, denna kurs ersätter i så fall den obligatoriska 30 hp masterprojektkursen.

Period 2

Termin 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin