Masterprogram i molekylär medicin

120 hp

Studieplan, MBK2M

Kod
MBK2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 29 januari 2019

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Valbar period 15 hp

Examensarbete 45 hp (3MG040: Masterprojekt i molekylär medicin or 3MG048: Masterprojekt i molekylär medicin inklusive försöksdjurvetenskap)

alternativt

Period med valbara kurser motsvarande 15.0 Hp

Termin 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin