Biomarkörer, identifiering och validering

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3MG028

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en inblick i aktuell kunskap samt framtida potentiella användningar och utveckling av biomarkörer som både prognostiska och diagnostiska verktyg i sjukvården. Olika typer av biomarkörer liksom biomarkörer för olika sjukdomar, sjukdomsepidemiologi och patologi kommer att diskuteras samt även metoder för upptäckt och validering, biobanking och etiska aspekter. Den mänskliga proteinatlasen (The Human Protein Atlas) kommer att illustreras genom identifiering av biomarkörer för olika sjukdomar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin