Bioimaging och cellanalys

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3MG036

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen belyser aktuell kunskap samt framtida användning och utveckling av bioimaging-metoder som analytiska och diagnostiska verktyg inom forskning och sjukvård. Olika mikroskopibaserade detektionsmetoder och digital bildanalys kommer att demonstreras liksom analytisk och preparativ flödescytometri. Kvantitativ imaging och imaging av levande celler samt medicinska analysmetoder inom klinisk diagnostik såsom helkroppsanalys kommer att behandlas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin