Masterprogram i kemi – Kemi för förnybar energi

120 hp

Studieplan, TKE2M, KEFE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
KEFE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2019
Diarienummer
TEKNAT 2019/267

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Valfri kurs eller kurser, 15 hp

Termin 4

Preliminärt läsår 2021/2022

Termin 3

Period 1

Kemisk energiomvandling och energilagring, 10 högskolepoäng (1KBxxx)

Forskningspraktik i kemi II, 5 hp (1KB045)

Period 2

Valfri kurs eller kurser, 15 hp

Examensarbete E i kemi, 15 (av 45) högskolepoäng (1KB053)

Termin 4

Examensarbete E i kemi, 30 högskolepoäng (1KB052)

Examensarbete E i kemi, 30 (av 45) högskolepoäng (1KB053)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin