Masterprogram i industriell ledning och innovation

120 hp

Studieplan, TIL2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TIL2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2022
Diarienummer
TEKNAT 2022/136

Termin 1

Period 1

Period 2

1TS310 är förkunskapskrav till senare kurser och 1TS327 krävs för 1TS328.

1TE736 är förkunskapskrav till senare kurser. För den tredje kursen under perioden kan studenten välja mellan 1TS328, 1TE777, 1TS341 eller 1TS323.

1TS338 Kvalitativ och kvantitativ metod i industriell teknik och 1TE077 Kvalitativ och kvantitativ metod kan inte ingå i examen tillsammans.

Termin 2

Period 3

1TE687 är förkunskapskrav till senare kurser.

Studenten kan välja mellan 1TE063 och 1TS311 för att gå 1TE051 i period 4.

Studenten kan välja 1TE674 för att gå 1TE776 i period 4.

Period 4

1TE735 är förkunskapskrav till senare kurser.

Termin 3

Period 1

1TE077, 1TM116 och 1TE763 är förkunskapskrav till senare kurser.

Period 2

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin