Teknologisk förändring och industriell (om)organisering

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TS342

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin