Masterprogram i datavetenskap – Svensk-kinesisk master i datavetenskap - programvaruutveckling

120 hp

Studieplan, TDV2M, SKPU

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TDV2M
Inriktningskod
SKPU
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2012
Diarienummer
TEKNAT 2012/87

Termin 1

Den studerande ska under termin 1 läsa kurserna Datakommunikation I och Människa-datorinteraktion, försåvitt studenten inte kan styrka motsvarande kunskaper. Övriga kurser ska väljas från termin 1 på den datavetenskapliga inriktningen.

Termin 2

Studenten kan välja mellan ett spår med datakommunikationskurser eller ett spår med kurser i människa-datorinteraktion.

Studenter som följer spåret med datakommunikationskurser väljer bland nedanstående kurser:

Observera att Trådlös kommunikation och inbyggda system är en alternativkurs för Datakommunikation II och III.

Studenter som följer spåret kurser i människa-datorinteraktion väljer bland nedanstående kurser:

Studenten kan, efter beslut av programsamordnaren, få rätt att byta maximalt sammanlagt 15 hp kurser i datavetenskap under termin 1 och 2 mot kurser med ett, i vid bemärkelse, kulturellt innehåll relevant för inriktningen inom programmet.

Termin 3

Termin 3 läses vid Tongji University enligt separat studieplan.

Studenter på den svensk-kinesiska inriktningen mot datavetenskap och programvaruutveckling som inte beviljas en kostnadsfri utbildningsplats vid Tongji University, eller av annat skäl inte kan läsa vid detta kinesiska universitet, har rätt att läsa kurser från den datavetenskapliga inriktningen under termin 3 och 4.

Termin 4

Den studerande förväntas under termin 4 läsa kursen 1DT540 Examensarbete E i datavetenskap, 30 hp alternativt 1DT550 Examensarbete E i datavetenskap, 45 hp eller läsa motsvarande kurs vid Tongji University.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin