Masterprogram i kemi – Kemisk biologi

120 hp

Studieplan, TKE2M, KEBI

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
KEBI
Fastställd av
Naturvetenskapliga utbildningsnämnden, 13 november 2014
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Vakfri kurs 5 hp.

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin