Lärande exempel för vårdens arbete mot våld

De lärande exemplen är tänkta att fungera som inspiration och kunna ge tankar och idéer till nya arbetssätt. Kontakta gärna NCK på info@nck.uu.se om er verksamhet inom hälso- och sjukvården eller tandvården kan bidra med ett lärande exempel om arbetet mot våld i nära relationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin