Våldets effekter på hälsan

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att våld har stora effekter på hälsan, både fysiskt och psykiskt. Våldsutsatta kan söka hälso- och sjukvård eller tandvård med akuta skador. Men de kommer även med kroniska besvär som kan vara svårare att koppla till våld.

Forskning om våld och hälsa

Psykisk och fysisk ohälsa är vanligare bland de kvinnor och män som någon gång har upplevt våld jämfört med resten av befolkningen. Det här visar resultaten från NCK:s studie "Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns utsatthet för våld samt kopplingen till hälsa".

NCK:s befolkningsundersökning om kvinnors och mäns utsatthet för våld samt kopplingen till hälsa

 

PTSD kan kopplas till utsatthet för våld

HÄLSA Av de patienter som får diagnosen posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, är det en stor andel som har varit utsatta för våld i nära relation.

Intervju med Ylva Ginsberg vid Socialstyrelsen

Intervju med Cecilia Fredlund vid Linköpings universitet

Porträtt på Ylva Ginsberg och Cecilia Fredlund

Lär dig mer

Våld mot kvinnor är ett samhällsproblem och ett folkhälsoproblem, det slår Världshälsoorganisationen, WHO, fast. På WHO:s webbplats finns mycket material om utsatthet för våld.

WHO:s webbsida om våld mot kvinnor

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin