Forskningsinfrastruktur

Högklassig infrastruktur i form av experimentell utrustning, databaser, bibliotek, samlingar och biobanker är avgörande för framgångsrik forskning. Uppsala universitet är värd för flera nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. Universitetet medverkar också i ett stort antal forskningsinfrastrukturer som leds av andra lärosäten och organisationer.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin