Forskningsinfrastruktur

Högklassig infrastruktur i form av experimentell utrustning, databaser, bibliotek, samlingar och biobanker är avgörande för framgångsrik forskning. Uppsala universitet är värd för flera nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. Universitetet medverkar också i ett stort antal forskningsinfrastrukturer som leds av andra lärosäten och organisationer.

Senast uppdaterad: 2022-11-18