Examens- och projektarbeten

Läs mer om aktuella studentprojekt och examensarbeten på den engelska sidan

Vi kan även skräddarsy projekt inom området materialfysik.

Kontakt

Kontakt

  • Programansvarig professor
  • Daniel Primetzhofer
  • Avdelningsföreståndare
  • Gabriella Andersson
  • Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala, hus 4, våning 1 och hus 6, vån 1.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin