32.1.3 Fysikens didaktik

Del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare: Bor Gregorcic 018-471 3592

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.uu.se/fysik/forskning/Fysikens+didaktik
Föreståndare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin