Kursutbud, stipendier och utveckling på forskarnivå

För dig som läser på forskarnivå finns det finns ett stort utbud av kurser, både på Uppsala universitet och andra lärosäten. Du kan också söka flera stipendier och få hjälp att utveckla din karriär.

Kurser på forskarnivå vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Kurserna på forskar­nivå vid vetenskaps­området för medicin och farmaci är öppna för registrerade doktorander vid samtliga universitet och högskolor.

Anmäl dig direkt i kurs­katalogen genom att välja aktuell kurs och fylla i ansöknings­formuläret. Kurser som är öppna för anmälan är markerade med en grön punkt.

Utöver kurserna på vetenskapsområdet för medicin och farmaci finns det också ett stort utbud av kurser på andra fakulteter, universitet och organisationer som doktorander i samråd med sin handledare kan välja.

Andra fakulteter vid Uppsala universitet

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Bland annat kurser i Python programmering, statistik, skrivande.

Kurser på forskarnivå vid andra universitet

Karolinska Institutet

Linköpings universitet

Lunds universitet

Sahlgrenska akademin – Göteborgs universitet

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Umeå universitet

Örebro universitet

Organisationer

European Molecular Biology Organisation (EMBO)

Bland annat ledarskapskurser

Federation of European Biochemical Societies (FEBS)

Nordic Doctoral Training in Health Sciences (NorDoc)

NorDoc är ett nordiskt nätverk där för närvarande 18 nordiska universitet ingår, bland annat Uppsala universitet. Nätverket ger doktoranderna vid universiteten som ingår i nätverket tillgång till alla kurser på forskarnivå som ges. Doktorander i nätverket betalar ingen kursavgift.

SciLifeLab

Bland annat kurser i Python programmering, R, biostatistik och machine learning.

Du kan söka stipendier för olika ändamål. Du kan söka stipendium för att gå en kurs och även för resan om kursen till exempel ges utomlands. Stipendiekansliet vid Uppsala universitet utlyser stipendier vår och höst. Det finns även andra organisationer som utlyser stipendier.

Apotekarsocieteten

Erasmus

European Molecular Biology Organization (EMBO)

Federation of European Biochemical Societies (FEBS)

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW)

Kungl. vetenskapsakademien (KVA)

ULLA (ett europeiskt universitetskonsortium för läkemedelsvetenskap)

Uppsala universitet utlyser stipender två gånger per år

På universitetet finns det stöd som kan vara till hjälp under din forskarutbildning, till exempel för att planera karriären, söka anställning, arbeta med innovation eller ta del av bibliotekets kurser. Det finns även stöd för att stimulera internationellt utbyte, aktiviteter för internationella medarbetare och språkkurser.

Karriärutveckling

Enheten för karriär och ledning i akademin erbjuder stöd till forskare, lärare, ledare och doktorander.

Utveckla dig som doktorand

Du kan också hitta interna kurser, föreläsningar, workshoppar o.d. på kalendariet.

Uppsala universitets forskningsutbildningskalendarium

Kompetensutveckling

Aktuellt för doktorander:

Internationell mobilitet

Du kan få stöd för att stimulera internationellt utbyte (bland annat Erasmusprogrammet), aktiviteter för internationella medarbetare och språkkurser.

Utlandsmöjligheter

MoveOn, databas för studentmobilitet

Kommittén för utbildning på forskarnivå har öppnat för möjligheten till formella poäng för fältarbete utomlands. Du måste registrera vistelsen i universitetets databas för studentmobilitet innan avresa. Du rekommenderas att registrera alla dina utlandsvistelser i MoveOn oavsett längd.

MoveOn, databas för studentmobilitet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin