Musikliv vid Uppsala universitet

I Uppsala kan du ta del av ett rikt musikliv, både som publik och som utövare. Här finns det körer och orkestrar inom olika musikgenrer.

Universitets orkestrar med gamla och nyare anor

Kungliga Akademiska kapellet är Uppsala universitets egna symfoniorkester. Orkestern har funnits sedan 1627 och består främst av studenter och anställda vid universitetet.

Du kan höra Kungliga Akademiska kapellet på dess hemmascen i universitetsaulan. Om du vill spela i orkestern är du välkommen att söka i början av varje hösttermin.

Uppsala University Jazz Orchestra är betydligt yngre. Det har funnits sedan 2004 och ger konserter i egen regi med olika teman och gästsolister. Orkestern brukar ge vår- och höstkonserter i universitetsaulan och en julkonsert i Missionskyrkan.

En del av en finklädd orkester sitter framför notställ och spelar olika typer av stråkinstrument

Uppsalas många körer

En av Uppsalas kanske mest kända körer är Orphei Drängar (OD) som du bland annat kan höra på Carolina Redivivas trappa på sista april. Kören startade 1853 – i kolerans tid.

En epidemi hade brutit ut och Uppsala var isolerat på grund av smittorisken. Den 30 oktober samlades några studenter i en festvåning på Gamla Torget för att lindra tristessen med sång och musik. Bland annat sjöng de Bellmans fjortonde epistel, som inleds med orden ”Hör, I Orphei Drängar, stämmen Edra strängar!”.

Förutom OD finns det många körer i Uppsala – en av Sveriges körtätaste städer.

Manskör i kostymer och studentmössor och kostymer står på Carolina Redivivas trappa och sjunger framför en folkmassa där många också har studentmössor på sig

Studentnationernas musikliv

Också Uppsalas studentnationer har ett rikt musikliv med många körer och orkestrar.

Några exempel är Guldkören på Göteborgs nation, Norrlands nations showorkester Phontrattarne och V-dala nations sambaorkester Samba são Miguel.

Studentnationer

Södermanland-Närikes nationshus med uteservering och en utomhusscen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin