Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete i utveckling

Uppsala universitet bedriver ett aktivt och systematiskt kvalitetsarbete för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom utbildning, forskning och samverkan.

Kvalitetsarbete vid Uppsala universitet

Alla universitet ingår i en världsvid, akademisk gemenskap, där forskning och utbildning utvecklas genom en ständigt pågående, kritisk process. Etablerad kunskap och nya idéer, metoder och teorier sprids och prövas i en öppen diskussion. Varje forskare, lärare och student har ansvar för att hålla den dialogen levande.

Kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet ska bidra till att upprätthålla, utveckla och stärka denna akademiska kultur och dess förutsättningar. Det ska tillgodose inre och yttre kvalitetskrav och bidra till att de mål som formulerats i universitetets mål och strategidokument uppfylls.

På gång