Föräldraskap och studier

Det är viktigt att det fungerar att studera med barn. Uppsala universitet har en föräldrapolicy som ska stödja den positiva inställningen till föräldraskap som ska finnas vid universitetet.

Föräldrapolicyn ska också ge riktlinjer och vägledning till chefer och lärare i hur de bör förhålla sig till studenter och anställda med barn. Till exempel kan det handla om att ha goda rutiner för schemaläggning så att du kan planera för barnomsorg.

Studiemedel och föräldraskap

Du som har barn och studerar har möjlighet att få ett tilläggsbidrag utöver ditt studiemedel. Om du är tvungen att vara ledig på grund av vård av barn under 12 år har du möjlighet att avstå från dina studier men samtidigt behålla ditt studiemedel.

Föräldrapenning och bostadsbidrag

Föräldrapenning är ett ekonomiskt stöd som du som förälder får när du vårdar ditt barn. Normalt sett har du inte rätt till tillfällig föräldrapenning som student. Det kan vara möjligt att få bostadsbidrag för barnfamiljer. Läs om föräldrapenning och bostadsbidrag på Försäkringskassans webbplats.

Pappa som passar två barn samtidigt som han följer en Zoom-föreläsning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin