Algoritmer och datastrukturer III

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL481

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen fördjupar dina kunskaper om algoritmer och ger dig många verktyg för att utveckla och analysera algoritmer. Metoder för att avgöra vilken komplexitet ett program, en algoritm eller ett problem har, komplexitetsklasser som P och NP, behandlas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin