Fysikalisk kemi

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB301

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen behandlar transportprocesser, ytkemi och självassocierande system, reaktionskinetik, homogen och heterogen katalys och teknisk användning av katalys, samt spektrofotometri och spektroskopi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin