Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap

30 hp

Kurs, Grundnivå, 2HK078

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen utvecklar dina kunskaper om mikroorganismer, livsmedelslagstiftning, global livsmedelssäkerhet samt hur kontrollprogram tillämpas i syfte att producera säker mat till konsumenter. Mat studeras i relation till miljö med fokus på evidens kring matens olika miljöeffekt och dess komplexitet. Metoder presenteras för mikrobiologisk kvalitetskontroll, sensorisk analysteknik, näringsanalys med hjälp av kostberäkningssystem och beräkning av klimatdata.

Kursen ger dig förutsättningar att förklara kunskapsområdet livsmedelsvetenskap från råvara till konsumtionsfärdig produkt. Du utvecklar din förmåga att tillämpa matlagningstekniska metoder och modifiera recept samt ger dig verktyg till att analysera matens och måltidens kvalitet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Aktuell kurs behandlar specialkoster av medicinska skäl samt utvecklar förmågan att kommunicera fakta muntligt, skriftligt och praktiskt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin