Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HK078

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Obligatorisk litteratur

 • Faxén Irving, Gerd; Karlström, Brita; Rothenberg, Elisabet, Geriatrisk nutrition, 2., [rev.] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2016 (Sidorna: 99–106 (Dysfagi), 294–298 (Celiaki) och 298–301 (Laktosintolerans).)
 • Säker mat i skola och förskola, Astma- och Allergiförbundet, 2015, Fritt tillgänglig
 • Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola, Kost & Näring, 2020, Fritt tillgänglig
 • Offentlig säker mat; Specialkost, Sveriges Kommuner och Regioner, 2020, Fritt tillgänglig
 • Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys, Dietisternas Riksförbund, 2012, Fritt tillgänglig

Andra aktuella vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Laborationsanvisningar med protokoll, 250 s.

Referenslitteratur

 • Abrahamsson, Lillemor; Andersson, Agneta; Nilsson, Gerd, Näringslära för högskolan, 6. uppl., Liber, 2013
 • Modin, Rebecka; Lindblad, Mats, Förvara maten rätt så håller den längre - vetenskapligt underlag om optimal förvaring av livsmedel, Livsmedelsverket, 2011, Fulltext
 • Neuman, Nicklas, Mat och ätande - Sociologiska perspektiv, Studentlitteratur AB, 2019 (Matkonsumtion och klimatförändringar.)
 • Bra mat för alla, Centrum för Allergiforskning Karolinska institutet, 2016, Fritt tillgänglig
 • Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus, Livsmedelsverket, 2020, Fritt tillgänglig
 • Riktlinjer för nutritionsbehandling vid celiaki, Svenska Celiakiförbundet, 2020, Fritt tillgänglig
 • Riktlinjer för nutritionsbehandling vid peritonealdialys, Dietisternas Riksförbund, 2008, Fritt tillgänglig
 • Riktlinjer för nutritionsbehandling vid icke dialysberoende kronisk njursjukdom för vuxna, Dietisternas Riksförbund, 2018, Fritt tillgänglig
 • Backman, Jarl, Rapporter och uppsatser, 3., [rev.] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2016
 • Svenska skrivregler., 2., [utök.]uppl., Stockholm, Liber, 2000

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin