Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HK078

Obligatorisk litteratur

  • Säker mat i skola och förskola, Astma- och Allergiförbundet, 2015, Fritt tillgänglig
  • Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola, Kost & Näring, 2020, Fritt tillgänglig
  • Offentlig säker mat; Specialkost, Sveriges Kommuner och Regioner, 2020, Fritt tillgänglig

Andra aktuella vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Laborationsanvisningar med protokoll, 250 s.

Referenslitteratur

  • Abrahamsson, Lillemor; Andersson, Agneta; Nilsson, Gerd, Näringslära för högskolan, 6. uppl., Liber, 2013
  • Modin, Rebecka; Lindblad, Mats, Förvara maten rätt så håller den längre - vetenskapligt underlag om optimal förvaring av livsmedel, Livsmedelsverket, 2011, Fulltext
  • Neuman, Nicklas, Mat och ätande - Sociologiska perspektiv, Studentlitteratur AB, 2019 (Matkonsumtion och klimatförändringar.)
  • Riktlinjer för nutritionsbehandling vid celiaki, Svenska Celiakiförbundet, 2020, Fritt tillgänglig
  • Riktlinjer för nutritionsbehandling vid icke dialysberoende kronisk njursjukdom för vuxna, Dietisternas Riksförbund, 2018, Fritt tillgänglig
  • Backman, Jarl, Rapporter och uppsatser, 3., [rev.] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2016
  • Svenska skrivregler., 2., [utök.]uppl., Stockholm, Liber, 2000

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin