Informationssystem B: Verksamhetsinriktad systemutveckling I

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IS061

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen inriktas mot verksamhetsmodellering som är ett hjälpmedel vid formulering av kravspecifikationer för informationssystem. Kursen introducerar verksamhetsmodellering, språk för verksamhetsmodellering, samt planering och ledning av arbete för att formulera verksamhetsmodeller. Kursen innehåller både teoretisk grund och praktiska övningar ämnade för att utveckla studentens förmåga att formulera och tolka verksamhetsmodeller.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin