Systemutvecklingsmetoder

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IS223

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 50 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Visby, 50 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen behandlar vikten av att utveckla programvara i en iterativ process med hjälp av vedertagna metoder. Livscykeln för programvaror och olika processmodeller som kan användas vid framtagning av program belyses. De olika processmodellernas för- och nackdelar diskuteras. I kursen arbetar du praktiskt med de grundläggande aktiviteterna för att ta fram centrala projektartefakter vid utveckling av programvara genom ett projektarbete. Fokus ligger på analys och design och olika diagram som används för dessa delar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin