Medie- och kommunikationsvetenskap C: Teori i mediestudier

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IV168

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin