Fördjupning i semitiska texter

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5AA915

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Inom kursen läser du textmaterial från det semitiska området, inom ett eller flera semitiska språk eller språkvarianter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin