Modersmålslärarutbildning: Finska

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5FA029

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Om kursen

Denna kurs riktar sig till dig som undervisar eller vill undervisa i modersmål. Kursen omfattar 30 hp och består av sex delkurser om 5 hp där två delkurser läses parallellt under tre terminer. Under den första och tredje terminen läser du ämnesspecifika kurser vid språkvetenskapliga fakulteten samtidigt som du studerar kurser i läroplanskunskap och didaktik vid fakulteten för utbildningsvetenskaper. Delkurserna vävs in i varandra genom att seminarier knyter an till läromoment i de parallella momenten. Under andra terminen läser du enbart ämnesspecifika kurser vid den språkvetenskapliga fakulteten. Även här framhävs det didaktiska perspektivet genom seminarieuppgifterna.

De ämnesspecifika kurserna tar upp kulturhistoria och samhällsliv, litteratur, kontrastiv grammatik och språkstruktur för modersmålslärare.

Distanskursens upplägg: Undervisningen är nätbaserad. Du arbetar individuellt och din aktivitet och engagemang är av avgörande vikt för arbetet på kursen. På vissa delkurser förekommer obligatoriska seminarier i form av videokonferenser. Tillgång till en internetansluten dator är en förutsättning.

Saknar du den formella behörigheten, men har motsvarande kunskaper i finska språket? Då har du möjlighet att pröva dina kunskaper i finska genom ett särskilt prov som ges vid institutionen för moderna språk. Om du söker kursen när den öppnar för sen anmälan har du inte möjlighet att göra behörighetsprovet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin