Franska D1

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5FR024

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Franska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Franska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Franska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Franska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Franska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Franska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Franska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Franska

Om kursen

Kursen ger dig säker språkfärdighet i tal och skrift, vidare antingen fördjupade kunskaper inom ett eller flera av de områden som tidigare studerats eller breddning av kunskaperna till ytterligare områden. Kursen innehåller ett examensarbete för magisterexamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin