Grekiska C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5GR305

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Grekiska C är tredje terminens studier i antik grekiska och den sista kursen på grundnivå. Efter denna kurs kan du fortsätta med kurser i grekiska på avancerad nivå. Grekiska C syftar till att ytterligare vidga och fördjupa kunskaperna om grekisk litteratur, att ytterligare uppöva förmågan till textinterpretation, samt att förmedla insikter i vetenskaplig metodik. Kursen består av fyra delkurser. Delkurs 1 och 2 är textkurser med inriktning mot prosa respektive poesi. Delkurs 3 (Problemformulering, teori och metod) är en orientering i teorier och metoder inom grekisk filologi och förbereder dig för att kritiskt genomföra en vetenskaplig framställning, i första hand den kandidatuppsats som utgör delkurs 4 (Självständigt arbete). Kurserna går parallellt med varandra under terminen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin