Fonetik I (introduktion)

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5LN226

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper i ämnet fonetik samt en introduktion till ämnet fonologi. Kursen ger grundläggande färdigheter i analys av tal och fonetisk transkription.

Kursen ingår även som delkurs i Lingvistik A och kan inte läsas tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin