Fonetik I (introduktion)

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LN226

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Referenslitteratur

Ytterligare övningsmaterial görs tillgängligt på Studentportalen.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin