Fonetik I (introduktion)

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LN226

Huvudgrupp 1

Referenslitteratur

  • Ladefoged, Peter.; Johnson, Keith, A course in phonetics, seventh edition, Stamford, CT, Cengage learning, [2015]

Ytterligare övningsmaterial görs tillgängligt på Studium. Ytterligare material kan tillkomma.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin