Fonetik I (introduktion)

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LN226

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Engstrand, Olle, Fonetikens grunder, Lund, Studentlitteratur, 2004
  • Helgason, Petur, Fonetikövningar, Uppsala, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet, 2005 (Inklusive CD. Säljs på institutionen.)

Referenslitteratur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin