Hållbar utveckling B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV021

Det finns en senare version av litteraturlistan.

1. Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner

2. B-uppsats i hållbar utveckling

3. Förändringsprocesser - ledarskap, kommunikation och organisation

  • ArtikelkompendiumObligatorisk

4. Livsfilosofi och det moderna samhället

4. Teknik, makt och mänsklighetens framtid

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin