Konstruktionsmaterial

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TE606

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Ullman, Erik; Bengtson, Ulf, Materiallära, 14., [rev.] utg., Stockholm, Liber, 2003

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin