Informationssystem A: Objektorienterad programmering I

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IS006

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Bell, Doug; Parr, Mike, C# for students, Rev. ed., Harlow, Addison-Wesley, 2009Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin