Akvatisk miljöanalys

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TV021

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Håkansson, L. 2008. Kurskompendium för Akvatisk miljöanalys. Geotryckeriet, Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin