Akvatisk miljöanalys

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TV021

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Grandin, Ulf, Dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare, Miljöövervakningsenheten, Naturvårdsverket, 2003

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin