Verksamhetssystem och ledning

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG236

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

Nödvändiga ISO-standarder tillhandahålls av lärare under kursens gång.

Referenslitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin